Meteen ter zake?

Vergelijk gratis meerdere offertes

Verzekering tegen vochtproblemen: welke kosten worden gedekt?

Vochtproblemen kunnen op verschillende manieren schade toebrengen aan je woning. Vochtplekken op de muur, schimmelplekken in de badkamer of zwammen in de kelder. Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe vocht op een venijnige manier uit de hoek kan komen.

Bijna 20% van de huizen in ons land heeft te maken met vochtproblemen. En een verrassend groot deel van de bewoners beseft niet eens dat ze te maken hebben met vocht in huis.

Met welk type vochtproblemen je ook te maken hebt, het is steeds aan te raden om ze zo snel mogelijk te bestrijden. Laat je vocht ongemoeid, dan riskeer je op langere termijn nog grotere problemen te krijgen.

En of je nog niet genoeg problemen hebt met al dat vocht in huis, volgt al snel een tweede klap. Vochtbestrijding kan soms vervelend duur zijn. Heb je pech, dan moeten er ingrijpende werken gebeuren in je woning om definitief verlost te raken van je vochtproblemen. Afhankelijk van de behandeling kan de kostprijs oplopen tot boven de 10.000 €.

vochtbestrijding premies

Kostprijs voor vochtbestrijding

Opstijgend vocht is niet alleen vervelend, het kan ook tot gevaarlijke situaties leiden. Het is heel belangrijk dat je opstijgend vocht zo snel mogelijk laat behandelen. Maar hoeveel bedraagt de prijs voor vochtbestrijding?


Ontdek het hier

Op zo’n moment moet je slim zijn en proberen iets van die hoge kostprijs af te doen. Dat kan op verschillende manieren.

Premies bijvoorbeeld! Wist je dat je tot 10.000 € aan premies kan krijgen van de Vlaamse Overheid? Bekijk onze pagina over premies voor vochtbestrijding voor meer informatie.

Een andere mogelijkheid om je kosten voor vochtbestrijding draaglijker te maken, is natuurlijk de verzekering in te schaken.

In dit artikel

  1. Verzekering tegen vochtproblemen
  2. Verzekering tegen opstijgend vocht
  3. Verzekering tegen lekschade
  4. Wat met verzekering voor andere vochtproblemen?
  5. Vochtproblemen bij aankoop/verkoop van een woning

Verzekering tegen vochtproblemen

Het is algemeen bekend dat je vocht in huis zo snel mogelijk moet laten behandelen om verdere problemen te vermijden. Afhankelijk van de omvang van de vochtproblemen zal de vochtbestrijding je veel of weinig geld kosten. Je kan je dan misschien afvragen of deze kosten vergoed kunnen worden door de verzekering. Is er bijvoorbeeld een verzekering tegen opstijgend vocht? Of komt de verzekering tussen wanneer je te kampen hebt met een lek?

In wat volgt, overlopen we elk type vochtprobleem, en proberen we te achterhalen hoeveel kans je maakt om de kosten te laten terugbetalen door de verzekeringsmaatschappij.

verzekering tegen vochtproblemen

Verzekering tegen opstijgend vocht

Het is zo dat vochtproblemen in huis in de meeste verzekeringspolissen niet inbegrepen zit. Indien de vochtproblemen volledig aan jezelf te wijten zijn, of louter door de ligging van je huis, dan kan je dus weinig verhaal halen bij de verzekeringsagent.

Het is echter een heel ander verhaal indien er een tweede persoon in het spel is. Stel bijvoorbeeld dat de vochtproblemen te wijten zijn aan een buurman, of dat je althans het vermoeden hebt dat de vochtproblemen te wijten zijn aan de buurman. In dat geval is het natuurlijk wel aan te raden om de verzekeringsagent van die buurman aan te spreken. In het geval hij effectief aansprakelijk is voor de vochtproblemen in jouw woning, dan is de kans wel groot dat je vergoed zal worden voor de kosten verbonden aan het bestrijden van de vochtproblemen.

Het grote probleem in dit geval is natuurlijk dat het heel moeilijk te bewijzen is dat jouw buurman effectief aansprakelijk is voor de fout. Gaat het om opstijgend vocht, dan is er bijna altijd sprake van een gemeenschappelijke muur. In dat geval is het niet zo makkelijk een aansprakelijke aan te duiden. In de praktijk zal ieder buurman dus vaak zijn eigen kosten hebben.

In elk geval is het steeds aan te raden een specialist in vochtbestrijding te raadplegen die de oorzaak van je vochtproblemen kan achterhalen. Een goede aannemer heeft veel ervaring en kan je met zekerheid de oorzaak van je vochtproblemen aanduiden. Dat is dus niet alleen belangrijk om je vochtproblemen te bestrijden, maar ook om een mogelijke schuldige aan te duiden. Dat kan een rol spelen in de vergoeding van de kosten voor vochtbestrijding.

verzekering tegen vochtproblemen

Verzekering tegen lekschade

Ook lekken kunnen uiteraard voor veel schade zorgen in je woning. Het vervelende aan lekken is dat je ze soms maar na lange tijd ontdekt. Lekken kunnen zich immers achter in de muur bevinden of zelfs onder de grond. En voor je goed en wel beseft dat je een lek hebt, hebben ze al voor veel schade gezorgd.

Wat lekken betreft, kan het zijn dat je verzekeraar tussenbeide komt in de kosten. Maar ook hier geldt een belangrijke voorwaarde. Het moet immers gaan om een verborgen lek. Dit wil zeggen dat je steeds hebt gehandeld als een goede huisvader, en dat je dus niet op de hoogte was van het lek, omdat het uit het zicht van het blote oog ontstond.

Gaat het bv. over een lek in een waterleiding dat netjes achter een gipskartonplaat werd weggestopt? Dan kan je uiteraard niet weten dat deze waterleiding een lek had. In dat geval is de kans groot dat je verzekeraar de kosten terugbetaald.

Hou er wel rekening mee dat de verzekeraar waarschijnlijk iemand zal langs sturen om de situatie in te schatten. Deze persoon zal bijvoorbeeld bij je thuis controleren of het lek inderdaad een verborgen karakter had, en dat je helemaal niet op de hoogte was van het lek.

Een andere situatie is bijvoorbeeld wanneer je de waterschade oploopt door een lek bij de buurman. Net zoals bij het voorbeeld rond opstijgend vocht ligt de fout hier bij een ander persoon, en niet bij jou. Dit betekent dat je de kosten bij je buurman of zijn verzekeraar kan verhalen.

verzekering tegen vochtproblemen

Wat met verzekering voor andere vochtproblemen?

De meeste andere vochtproblemen zijn van in het begin goed zichtbaar, en er wordt dan ook verondersteld dat je meteen tot de actie overgaat om te voorkomen dat het erger wordt.

Indien je de vochtproblemen laat begaan, dan mag je achteraf uiteraard niet verwachten dat de verzekering tussenkomt in de kosten. Je hebt immers niet als een goede huisvader gehandeld. In dit geval zal je dus zelf voor de kosten moeten opdraaien.

Hieronder proberen we een overzicht te geven van kosten die vergoed worden, en kosten die nooit vergoed zullen worden.

Kosten die vergoed worden

Alle kosten die ontstaan door plotse waterschade zullen vergoed worden. Het gaat bijvoorbeeld om kosten als gevolg van overvloedige regenval, een lekkende wasmachine, een lekkend waterbed, een lekkend aquarium, enz. De voorwaarde is dus steeds dat de waterschade plots moet ontstaan, en dat het geen resultaat is van een maandenlang proces, waarbij je de vochtproblemen hebt laten begaan.

Ook de kosten van het lekdetectiebedrijf worden dus vergoed. Dit omvat niet enkel het dichten van het lek, maar ook de kosten die gepaard gaan met het zoeken van het lek. Denk aan het openbreken van de vloer, of het uitbreken van de muur.

Kosten die nooit vergoed worden

Komen je vochtproblemen niet zomaar uit het niets, maar zijn ze al langer dan vandaag aan de gang, dan is de kans quasi nihil dat ze vergoed zullen worden door de verzekering. Denk hierbij aan opstijgend vocht, doorslaand vocht of condensatievocht. Zolang er geen nalatigheid van een derde persoon in het spel is, zal je bijna steeds zelf moeten opdraaien voor de kosten.

Hieronder een overzicht van vochtproblemen die nooit vergoed zullen worden:

Vochtschade door overstromingen zal vergoed worden door de verplichte waarborg natuurrampen in je brandverzekering.

verzekering tegen vochtproblemen

Vochtproblemen bij aankoop/verkoop van een woning

Een groot aantal twisten rond vocht spruiten voort uit de koop en verkoop van een woning. Je kent het wel, je koopt een huis, en na verloop van tijd blijkt dat er hier en daar wel wat vochtproblemen zijn in je nieuwe huis, waar je niet van op de hoogte was.

Het komt immers wel eens voor dat de verkoper zijn huis op het laatste moment nog een extra likje verf geeft, om eventuele vochtplekken te verdoezelen. Uiteraard kan je als koper dan niet weten dat het huis met vochtproblemen kampt.

Ook andere soorten vochtproblemen, zoals lekken in het dak, zijn niet het type vochtproblemen dat je meteen opmerkt wanneer je een bezoek brengt aan het huis om het te bezichtigen.

Wie treft schuld in zulke situaties? En waarvoor kan je de verzekeringen inschakelen?

Wel, om op deze vragen een antwoord te kunnen geven, moeten we een onderscheid maken tussen de vochtproblemen die al bestonden toen je het huis kocht, en de vochtproblemen die nadien pas ontstonden.

Vochtproblemen die nog niet bestonden op het moment van de aankoop

Zoals iedereen zal je bij de aankoop van een woning verplicht een brandverzekering moeten afsluiten. De kans is immers zeer groot dat dit een noodzakelijke voorwaarde is om een hypotheek vast te krijgen.

Alle vochtproblemen die ontstaan nadat je de verzekering hebt afgesloten, zullen gedekt worden door deze nieuwe brandverzekering die je hebt afgesloten, indien je niet zelf in de fout bent tenminste. Vochtproblemen die al bestonden op het moment dat je de brandverzekering hebt afgesloten vallen dus sowieso niet onder deze brandverzekering.

Vochtproblemen die al bestonden op het moment van de aankoop

Wat dan met de vochtproblemen die al bestonden op het moment dat je de woning kocht?

Wel, hier moet je dan weer een onderscheid maken tussen vochtproblemen die goed zichtbaar waren voor jou als potentiële koper toen je het huis ging bezichtigen, en vochtproblemen die door de verkoper gemaskeerd werden.

Vochtproblemen die goed zichtbaar waren, die zijn voor je eigen rekening. Je wist dat deze vochtproblemen bestonden toen je akkoord ging het de aankoop van de woning. Hierdoor ga je meteen ook akkoord met de vochtproblemen die zich in de woning bevinden.

Voor vochtproblemen die verborgen werden gehouden door de verkoper, is die laatste wel aansprakelijk. Hij moet voor deze vochtproblemen dus zelf opdraaien.

Wat zijn verborgen gebreken?

Je voelt misschien zelf ook al aan dat de scheidingslijn tussen zichtbare gebreken en verborgen gebreken soms flinterdun kunnen zijn. Misschien is het op het eerste zicht duidelijk, maar het kan al snel in een welles-nietes spelletje belanden wanneer er toch discussie ontstaat tussen koper en verkoper.

Wie heeft welke rechten in dat geval?

Wel, de wet schrijft voor dat de kopers steeds een onderzoeksplicht hebben vooraleer ze overgaan tot de aankoop van een woning. Dit wil zeggen dat de koper verondersteld worden het huis dat ze willen aankopen grondig te onderzoeken op gebreken. Er wordt met andere woorden van de koper verondersteld dat die als een goede huisvader de woning die hij wil kopen aan een grondig onderzoek onderwerpt, en dat hij dus zelf de verborgen gebreken zou moeten ontdekken.

In realiteit is dit uiteraard niet zo eenvoudig als koper. Je kan immers van de koper moeilijk verwachten dat deze muren gaat uitbreken om te kijken of er achter gipskartonplaten een vochtprobleem bestaat.

Het is niet zo verwonderlijk dat dit in het verleden al eens is voorgevallen. Gelukkig hebben we dus de rechtspraak om ons op te baseren. Uit rechtszaken uit het verleden leren we dat kopers in dit geval twee keuzes hebben.

Kopers die in het verleden in deze situatie zaten, kregen de volgende twee keuzes:

Conclusie

Vochtbestrijding is duur. Het is dan ook belangrijk te onderzoeken of de kosten voor vochtbestrijding vergoed kunnen worden door de verzekering.

Daarbij is één belangrijke vraag van tel: “Zijn de vochtproblemen er gekomen door plotse waterschade, of is het een resultaat van een langdurig proces?”. Indien de vochtproblemen er heel plots zijn gekomen, bv. door een lek van een waterleiding, of door plotse en overvloedige regenval. Dan is de kans groot dat je kosten vergoed zullen worden door de verzekering.

Zijn de vochtproblemen er gekomen als gevolg van een langdurig proces, bv. opstijgend vocht, doorslaand vocht of condensatievocht? Dan zal de kans quasi nihil zijn dat je kosten voor vochtbestrijding vergoed zullen worden.

Aangezien je brandverzekering enkel plotse en onvoorziene waterschade vergoed, zijn preventie en regelmatige controle heel belangrijk. Kijk regelmatig al je installaties na, zoals je verwarmingsketel, en neem je extra voorzorgsmaatregelen bij vriesweer.

Controleer ook regelmatig of je geen lekken hebt. Dit kan je doen door je watermeter te controleren. Kijk bijvoorbeeld na of je watermeter niet verhoogt wanneer je slaapt.


Kostprijs van vochtbestrijding
Offertes voor vochtbestrijding
Verzekering tegen vochtproblemen